Tukang Paip, Elektik dan Pembinaan

Tukang Paip Azren Plumber & Contractor menjalankan kerja-kerja pembinaan bangunan baru, membaiki dan mengubahsuai bangunan sedia ada dan kerja-kerja berkaitan seperti pemasangan keseluruhan paip air dan sistem sanitary, paip rosak, tandas tersumbat pendawaian elektrik, memasang jubin, siling kapur, pagar, longkang dan kerja-kerja tanah.

Cari Maklumat

Wednesday, 20 October 2010

Spesifikasi piawai untuk kerja-kerja paip dalaman

Spesifikasi piawai untuk kerja-kerja paip dalaman dan kelengkapan kebersihan hendaklah dilaksanakan oleh tukang paip yang mempunyai lesen yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negeri dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).

Kesemua paip, pepasang dan alat-alat yang digunakan untuk kerja-kerja pemasangan paip air dan kelengkapan kebersihan hendaklah dari jenis yang diluluskan oleh pihak berkuasa bekalan air. Kesemua kerja-kerja hendaklah mendapat kelulusan dari pihak berkuasa bekalan air negeri. Semua paip air hendaklah dipasang dan disalirkan air dari tangki simpanan kecuali paip air sinki yang dipasang terus dari meter air. Kesemua stop cock dan tep hendaklah dipasang dengan teliti dan kemas supaya tiada kebocoran.

Tangki air simpanan hendaklah dipasang mengikut kesesuaian dari segi saiz dan muatannya. Tangki air hendaklah ditutup rapat tetapi tidak kedap udara supaya nyamuk tidak dapat masuk. Paip cuci dan paip limpah hendaklah hendaklah dipasang sesalur keluar dari bangunan. Tangki air hendaklah dari jenis HDPE, fibre glass dan stainless steel.
Pemasangan meter air hendaklah dilakukan oleh tukang paip berlesen A2 yang dikeluarkan oleh SPAN. Semua pemasangan meter air hendaklah mengikut spesifikasi yang di tetapkan oleh pihak berkuasa air.

Semua pemasangan sistem tandas dan air buangan perlu mengikut piawaian JKR. Sum/main hole hendaklah dipasang pada semua sistem saliran air buangan kotoran. Inlet dan outlet hendaklah dipasang dengan cara yang betul dan dilevel dengan kemas. Semua outlet mestilah disalur ke longkang atau parit supaya sistem saliran berjalan dengan lancar.

About Me

Azren Plumber & Contractor berdaftar dengan SSM bagi menjalankan kerja-kerja pembinaan, Memiliki lesen SPAN kategori A2 untuk memasang paip air utama dan juga kediaman. Memohon bekalan air baru untuk kediaman, kedai dan lain-lain premis yang memerlukan bekalan air paip. menjalankan kerja-kerja penyambungan semula bekalan air, kerja-kerja tapping dan membaiki semua kerosakan paip air.

Lintasan Parit

Lintasan Parit